Čistiť ložisko sa oplatí vtedy, keď chceme zlepšiť sleeper a znížiť návratnosť yoya. Ak je ložisko nové, tak používam metódu „dvojitého kúpeľu“, ale keď ho čistím už po druhýkrát, vyčistím ho už len v jednej nádobke so Zippo benzínom. Zippo benzín sa používa do zapaľovačov značky Zippo a je osvedčeným benzínom pre čistenie guľôčkových ložísk, ktoré sa používajú v yoyách.

tento krok (1) platí len pre ložiská F.A.S.T. 201. Zoberieme nožík a silno zatlačíme do medzery medzi ložiskom a spacerom. Spacer sa uvolní z ložiska. To isté urobíme aj s druhým spacerom.

2) Ostane nám samostatné ložisko. Väčšina ložísk (Duncan, Yoyojam, Yoyofactory, Dif-e-yo) sú zapúzdrené, preto je potrebné ich odpúzdriť.


3) Špendlíkom alebo ihlou zatlačíme na perko ktoré drží tesniaci krúžok ložiska.  (je to niekedy zdĺhavé, ale raz sa to podarí 🙂 )


4) Potom je už ľahké dostať tesniaci krúžok von. Ložisko máme odpúzdrené.


5) Ložisko hodíme do nádoby so Zippo benzínom. Zatrepeme nádobkou asi pol minúty a necháme tak. Po asi 1 – 3 minútach prehodíme ložisko do druhej nádoby opäť so Zippo benzínom a zase zatrepeme. (Metóda dvojitého kúpeľa)


6) Po asi 10 minútach ložisko vyberieme. Nastrčíme ho na pero, ceruzku… a zakrútime s ním s prstom aby sa zvyšok benzínu dostal z ložiska preč. A máme vyčistené ložisko (môžeme ho naspäť zapúzdriť, alebo aj nie, ja to nerobím).


7) tento a nasledujúce kroky (7,8,9) platia len pre ložiská F.A.S.T. 201. Keď už máme vyčistené ložisko, a chceme dať na neho naspäť spacery, tak z obidvoch polovíc yoya dáme preč gumičky.

8) Na osku navlečieme spacer potom ložisko a znova spacer.


9) Vezmeme druhú polovičku FAST-u a zakrútime ho na doraz. Takto sa spojili spacery s ložiskom. Odkrútime yoyo nasadíme naspäť gumičky, ložisko a hibaj yoyovať.